ALLEGRO

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGI

Człowiek przez tysiące lat swojego istnienia przyzwyczaił się do myśli, że zasoby paliw kopalnych takich jak: ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel brunatny i kamienny są nieograniczone i można z nich swobodnie korzystać. W Polsce najwięcej energii czerpiemy z węgla kamiennego 50,4%, ropy naftowej 20%, węgla brunatnego 13,2 % i gazu ziemnego 11,8%. Emisja dwutlenku węgla w Polsce przekracza 360 mln ton rocznie, co stanowi około 5,5% globalnej emisji i lokuje nasz kraj w czołówce państw europejskich. Część dwutlenku węgla wychwytywane jest z atmosfery, głównie przez obszary zielone. W ten sposób neutralizowane jest zaledwie ok. 42 mln ton dwutlenku węgla rocznie. Bilans wygląda, zatem bardzo niekorzystnie. Emitujemy go o 320 mln ton rocznie więcej, niż są w stanie przejąć nasze ekosystemy. Kryzys paliwowy, na początku lat 70-tych pomógł uświadomić ludzkości, że zasoby energii ze źródeł kopalnych powoli wyczerpują się. Rozpoczęto realizację szeregu programów mających na celu oszczędzanie energii, restrukturyzację energetyki konwencjonalnej i rozwój alternatywnych źródeł energii.

ŹRÓDŁA ENERGII ODNAWIALNEJ:
1.ELEKTROWNIE SŁONECZNE PRZETWARZAJĄ PROMIENIOWANIE SŁONECZNE NA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
2.ELEKTROWNIE GEOTERMICZNE WYKORZYSTUJĄ GORĄCĄ WODĘ I PARĘ WODNĄ, KTÓRA POWSTAJE W GŁĘBI ZIEMI
3.ELEKTROWNIE WIATROWE ODPOWIEDNIKI DAWNYCH WIARTAKÓW. PORUSZANE WIATREM TURBINY WYTWARZAJĄ PRĄD ELEKTRYCZNY
4.BIOMASA BIOGAZ ZASTĘPUJE GAZY KOPALNE ETANOL WYTWARZANY Z TRZCINY CUKROWEJ ZASTĘPUJE BENZYNĘ CIEPŁO POWSTAŁE ZE SPALANIA ODPADÓW ORGANICZNYCH SŁUŻY DO WYTWARZANIA PARY, KTÓRA PORUSZA GENERATOR ENERGII ELEKTRYCZNEJ
5.ELEKTROWNIE PŁYWOWE CIEPŁO SŁUŻY DO WYTWARZANIA PARY, KTÓRA PORUSZA GENERATOR ENERGII ELEKTRYCZNEJ

" was added to wishlist