ALLEGRO

Płytowe grzejniki stalowe nazywane też panelowymi są najpopularniejsze. Przy ich wyborze ważna jest moc grzewcza i odpowiednie dopasowanie do instalacji pod względem technicznym. Stanowią też trwały element wyposażenia wnętrza, wpływając na jego wystrój.

Dobór parametrów


Aby zapewnić komfort ciepła w domu, grzejnik w każdym pomieszczeniu powinien mieć odpowiednią moc grzewczą. Znajomość tego parametru pozwala na dobranie rodzaju i wielkości grzejników. Producenci podają moc grzejników dla konkretnych temperatur wody wpływającej (zasilania) i wypływającej (powrotu) z urządzenia oraz temperatury otoczenia (np. 75/65/20ºC). Specjaliści twierdzą, że w nowo budowanych, dobrze izolowanych domach, w których stolarka jest dobrej jakości zapotrzebowanie na ciepło wynosi ok. 60-80 W/m², natomiast w budynkach starszych nawet 150 W/m²może okazać się wartością niewystarczającą. Tak naprawdę właściwe dobranie mocy grzejników wymaga wykonania dokładnego bilansu cieplnego całego domu i poszczególnych pomieszczeń. W budowanym domu sporządzenie całego projektu instalacji c.o. zleca się uprawnionemu projektantowi (czasem taki projekt wchodzi w skład opracowania architektonicznego), jeśli zaś podczas remontu wymienia się tylko grzejniki, warto zwrócić się do fachowca, np. do doradcy technicznego producenta o pomoc w ich doborze.

Grzejniki płytowe charakteryzuje mała pojemność wodna. Można je stosować w instalacjach o niskich parametrach wody grzejnej (np. z kotłami kondensacyjnymi, pompami ciepła). Ponadto są lekkie i łatwo się je montuje na specjalnych konsolach mocowanych do ściany albo na stojakach. Są także łatwe do utrzymania w czystości. Ich zaletą jest również estetyczny wygląd, niezakłócający wystroju wnętrza.