ALLEGRO

Prawie na każdej instalacji wodnej powinny znaleźć się filtry do wody. Jaki filtr wybrać? To zależy od jakości wody, a także tego, czy czerpiesz ją ze studni czy twój dom jest podłączony do wodociągu.

Filtry do wody na cały dom


Warto pamiętać, że filtry do wody oraz komponenty, z których się je zestawia, mające bezpośredni kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia, muszą mieć atest PZH. W każdej instalacji – zaraz za wodomierzem lub przed zestawem hydroforowym – warto zamontować filtr do wody narurowy mechaniczny siatkowy (osadnikowy). Będzie on zatrzymywał większe zanieczyszczenia stałe, takie jak piasek czy rdza. Dzięki temu ochroni filtry, baterie łazienkowe i kuchenne oraz inne urządzenia zamontowane w instalacji wodnej. Musi mieć wydajność dostosowaną do przepływu wody. Najlepiej wybrać taki, który zatrzymuje cząstki większe niż 90 μm. Do uzdatniania całej wody wykorzystywanej w domu potrzebne są filtry o dużej wydajności. Mogą to być ciśnieniowe kolumny filtracyjne albo filtry z wymiennymi wkładami o dużej wydajności. Z taką sytuacją mamy do czynienia zazwyczaj w przypadku pobierania wody z własnego ujęcia. Problemem jest tu często podwyższona zawartość jonów żelaza, manganu, a także wapnia i magnezu oraz związków azotu, a także nieodpowiednie pH, zawartość metali ciężkich. Gdy woda jest bardzo złej jakości, jej uzdatnianie może być nie tylko skomplikowane, ale też kosztowne.

Zastosowanie w domu filtrów do wody ma sens jedynie wtedy, kiedy przestrzega się zaleceń producenta urządzenia, zwłaszcza odnośnie do częstotliwości wymiany wkładów filtracyjnych oraz płukania i regeneracji złóż w kolumnach filtracyjnych. W zależności od jakości wody i stopnia jej zanieczyszczenia trzeba je wymieniać co:
filtry wstępne (mechaniczne, węglowe) – 3-6 miesięcy;
filtry końcowe (węglowe) i mineralizator – 8-12 miesięcy;
lampy UV – rok ciągłej eksploatacji (zwykle producenci podają liczę godzin świecenia, na przykład 8-11 tys.);
membrana osmotyczna – 2-5 lat;
złoża filtracyjne – nawet 10 lat.