ALLEGRO

Czas zwrotu inwestycji w instalację fotowoltaiczną zależy od tego jak wykorzystujemy wyprodukowany prąd. Im więcej energii wyprodukowanej przez panele fotowoltaiczne jest przez nas zużyte, tym okres zwrotu kosztów zakupu instalacji jest krótszy. Najlepszym sposobem na szybki zwrot inwestycji jest zużycie 100% energii wyprodukowanej przez instalację PV. Dlatego umożliwiono korzystanie z sieci jak z akumulatora, czyli net metering.

Zalety net meteringuIle energii oddamy do sieci - tyle możemy pobrać. Takie rozwiązanie promuje instalowanie dobrych jakościowo komponentów, ponieważ ważne będzie nie to jaką mamy moc nominalną naszego systemu, ale ile nasz system realnie produkuje energii. Jest to ważna informacja żeby dowiedzieć się ile oszczędzamy. Jeśli oddamy nadwyżki energii wyprodukowanej przez nasz system fotowoltaiczny do sieci, może ona trafić do domu naszego sąsiada, jeśli będzie on akurat jej potrzebował. Straty w przesyle energii z naszej instalacji do domu sąsiada, który ją zużyje, będą wielokrotnie niższe niż przy przesyle energii z elektrowni do sąsiada. Rozliczenie z dostawcą energii jest półroczne. Przy dobrym doborze okresów rozliczeniowych można latem wyprodukować taką ilość energii, która zimą zaspokoi nasze potrzeby.

Ogniwa fotowoltaiczne produkują przez bardzo długi okres energię z nieskończonego w ludzkiej skali źródła – promieniowania słonecznego. W przeciwieństwie do innych typów elektrowni fotowoltaika nie wymaga dostarczenia paliw kopalnych, nie emituje spalin i nie powoduje hałasu. Ma też znikomy wpływ na faunę i florę w okolicy. W razie potrzeby panele fotowoltaiczne są łatwe w demontażu i wykorzystują surowce możliwe do przetworzenia ponownie. Ochrona środowiska polega w tym wypadku również na rozdrobnieniu źródeł energii i zbliżeniu ich do urządzeń końcowych. Niweluje to w znacznym stopniu duże straty energetyczne występujące podczas przesyłania energii przez sieci energetyczne na odległość kilkudziesięciu kilometrów.

" was added to wishlist